5 verschillen tussen angst en stress

Stress en angst worden als normaal beschouwd, maar kunnen voor sommigen overweldigend zijn. Mensen gebruiken de termen vaak door elkaar omdat ze vergelijkbare symptomen hebben, zoals rusteloosheid en spierspanning. Maar beide aandoeningen zijn feitelijk de reactie van ons lichaam op gevaar of dreiging en vormen een natuurlijk onderdeel van de vecht-of-vluchtreactie. Er zijn enkele belangrijke verschillen tussen angst en stress die u moet weten, omdat deze u zullen helpen het juiste managementplan voor u te vinden.

Wat is angst?

Angst is een normale en adaptieve reactie die ons helpt te reageren op waargenomen bedreigingen of uitdagingen, zegt psycholoog Mehezabin Dordi. Het is een gevoel van angst of ongerustheid over wat gaat komen, vaak gepaard gaand met fysieke symptomen zoals een verhoogde hartslag, snelle ademhaling en spanning. Fysiologisch gaat angst vaak gepaard met de activering van de vecht-of-vluchtreactie van het lichaam.

Angst is een gevoel van angst of zorgen over wat gaat komen. Afbeelding met dank aan: Adobe Stock

Het bereidt ons voor om actie te ondernemen in een stressvolle situatie. Wanneer de angst echter buitensporig, onbeheersbaar of aanhoudend wordt, zelfs als er geen daadwerkelijke dreiging is, kan dit een aanzienlijke impact hebben op iemands dagelijks functioneren en welzijn. Angst kan zich in verschillende vormen manifesteren, zoals een sociale angststoornis, een gegeneraliseerde angststoornis en een paniekstoornis.

Wat zijn de symptomen van angst?

Angst kan zich uiten in verschillende combinaties van symptomen.

• Overmatige zorgen of angst over alledaagse situaties
• Rusteloosheid of nervositeit
• Verhoogde hartslag
• Snel ademhalen
• Zweet
• Spierspanning
• Beven
• Schudden
• Moeite met concentreren
• Prikkelbaarheid
• Problemen met slapen of doorslapen.
• Het vermijden van situaties die angst oproepen.

Wat is stress?

Stress is een natuurlijke reactie die is ontworpen om ons te helpen omgaan met bedreigingen of druk. Bij stress laat het lichaam hormonen zoals cortisol en adrenaline vrij, waardoor de vecht-of-vluchtreactie wordt geactiveerd, legt de expert uit.

Stress kan verschillende oorzaken hebben, waaronder werk, relaties, financiële problemen of grote veranderingen in het leven. Hoewel stress motiverend kan zijn (eustress), kan overmatige of langdurige stress een negatieve invloed hebben op de fysieke en mentale gezondheid (distress), wat kan leiden tot problemen zoals angst, depressie en diverse gezondheidsproblemen.

Selecteer onderwerpen die u interesseren en laat ons uw feed aanpassen.

PERSONALISEER NU

Wat zijn de symptomen van stress?

Stress kun je herkennen aan een aantal symptomen die zowel het lichaam als de geest aantasten.

• Hoofdpijn
• Spierspanning
• Vermoeidheid
• Buikpijn
• Pijn op de borst
• Prikkelbaarheid
• Rusteloosheid
• Overweldigd voelen
• Racende gedachten
• Moeite met concentreren
• Vergeetachtigheid
• Negatief denken
• Veranderingen in eet- of slaappatronen
• Sociale terugtrekking
• Toegenomen middelengebruik

Wat zijn de verschillen tussen angst en stress?

1. Type reactie

Stress is een reactie op externe druk, eisen of uitdagingen. Stress kan van korte duur zijn en is vaak een reactie op een specifieke situatie of gebeurtenis. Meestal verdwijnt het zodra de stressor wordt verwijderd of onder controle wordt gehouden, zegt Dordi.

Angst is een reactie op stress die aanhoudt, zelfs als er geen directe stressfactor is. Angst kan aanhoudend en langdurig zijn, waardoor een gevoel van onbehagen en zorgen ontstaat dat niet noodzakelijkerwijs verband houdt met een specifieke situatie.

Bange vrouw
Angst komt vaak voort uit interne zorgen, waargenomen bedreigingen of irrationele angsten. Afbeelding met dank aan Adobe Stock

2. Trigger

Stress ontstaat door externe factoren of stressoren zoals werkdeadlines, examens, relatieproblemen of financiële problemen.

Angst komt vaak voort uit interne zorgen, waargenomen bedreigingen of irrationele angsten die mogelijk geen duidelijke of onmiddellijke oorsprong hebben. Angst kan soms worden veroorzaakt door stress, maar kan blijven bestaan ​​nadat de stressor is opgelost.

3. Duur en consistentie

Stress is doorgaans van korte duur en houdt verband met specifieke gebeurtenissen of situaties. Zodra de stressor is verdwenen, heeft de stress de neiging te verdwijnen.

Angst kan lang aanhouden en aanhouden, zelfs als de oorzaak van de zorgen of stress onduidelijk is of opgelost. Het heeft de neiging aan te houden en verdwijnt mogelijk niet gemakkelijk, waardoor de dagelijkse functies worden aangetast.

4. Effecten op het lichaam

Stress gaat vaak gepaard met onmiddellijke fysieke reacties zoals een verhoogde hartslag, zweten, spierspanning en een vecht-of-vluchtreactie.

Angst uit zich ook in lichamelijke klachten zoals een verhoogde hartslag, spierspanning en zweten. Deze symptomen kunnen echter langdurig aanhouden en vormen niet altijd een onmiddellijke bedreiging.

5. Effecten op functionaliteit

Hoewel stress de concentratie en besluitvorming tijdelijk kan belemmeren, heeft het mogelijk geen significante invloed op het dagelijks functioneren als de stressor eenmaal onder controle is of geëlimineerd, zegt de expert.

Angst heeft een groter potentieel om het dagelijks leven te verstoren en relaties, werk en sociale activiteiten te verstoren als gevolg van aanhoudende zorgen, angst of vermijdingsgedrag, zelfs als er geen onmiddellijke dreiging is.

Als u deze verschillen begrijpt, kunt u vaststellen of u stress ervaart als gevolg van specifieke factoren of dat het een hardnekkiger probleem is dat verband houdt met angst en dat copingstrategieën vereist.

Kan stress angst worden?

Ja, stress kan zich mogelijk ontwikkelen tot angst, vooral als het chronisch of overweldigend wordt, zegt Dordi. Langdurige blootstelling aan stress zonder effectieve coping-mechanismen of oplossing van de stressoren kan leiden tot verhoogde gevoelens van zorgen, angst en angst. Na verloop van tijd kan deze aanhoudende stressreactie bijdragen aan de ontwikkeling van angststoornissen.

Voortdurende blootstelling aan stresshormonen zoals cortisol kan de functie van de hersenen beïnvloeden en de manier veranderen waarop deze stress waarnemen en erop reageren. Dit kan leiden tot een verhoogde staat van opwinding en een gevoeligere stressreactie, die zich mogelijk kan ontwikkelen tot angstsymptomen die zelfs bij afwezigheid van de oorspronkelijke stressor aanhouden.

Niet alle stress leidt echter tot angst. Sommigen kunnen stressvolle situaties ervaren zonder angststoornissen te ontwikkelen. Het hangt vaak af van verschillende factoren, waaronder individuele veerkracht, copingstrategieën en de duur en intensiteit van de ervaren stress.

Mindfulness- en ontspanningstechnieken, fysieke activiteit en zelfzorgactiviteiten kunnen stress en angst helpen verminderen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *