Wereldkankerdag: 9 manieren om voor overlevenden van kinderkanker te zorgen

Overlevenden van kinderkanker zullen nog lange tijd medische zorg nodig blijven hebben. Laat niet alles aan de artsen over. Ontdek op Wereldkankerdag hoe ouders kunnen zorgen voor overlevenden van kinderkanker.

Iedere ouder wiens kind kanker heeft, wacht met spanning tot zijn kind de kanker overwint. Als de behandeling van kinderkanker eenmaal is afgerond, brengt dat grote vreugde met zich mee. Maar terwijl u feest viert, maakt u zich misschien ook zorgen over de terugkeer van de kanker. Zelfs als er geen chemotherapie meer wordt gegeven, is nazorg nog steeds noodzakelijk. U blijft met uw kind naar de dokter voor controles. Maar je taak is nog niet voorbij. Na de kankerbehandeling moet u uw kind intensief verzorgen. Ter ere van Wereldkankerdag, gevierd op 4 februari, willen we graag enkele manieren met u delen om voor overlevenden van kinderkanker te zorgen.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) krijgen jaarlijks ongeveer 400.000 kinderen tussen de 0 en 19 jaar de diagnose kanker. In landen met een hoog inkomen zijn doorgaans uitgebreide diensten beschikbaar, zodat meer dan 80 procent van de kinderen met kanker daar geneest. Volgens de WHO is dit aantal veel lager in lage- en middeninkomenslanden, waar minder dan 30 procent van de kinderen geneest.

Wereldkankerdag wordt gevierd op 4 februari. Afbeelding met dank aan Adobe Stock

Wat zijn de meest voorkomende kankersoorten bij kinderen?

Leukemie, hersentumor, neuroblastoom, Wilms-tumor (nierkanker), lymfoom en rhabdomyosarcoom behoren tot de meest voorkomende vormen van kanker bij kinderen, zegt senior medisch oncoloog Dr. Manish Sharma. Hoewel kanker bij adolescenten minder vaak voorkomt dan maligniteiten bij volwassenen, moeten ze toch met speciale zorg worden behandeld. Vooruitgang in medisch onderzoek blijft de prognose van adolescenten met kanker verbeteren.

Wat kunnen ouders verwachten tijdens vervolgbezoeken voor overlevenden van kinderkanker?

Ouders van overlevenden van kinderkanker kunnen routinecontroles, monitoring van de bijwerkingen van de behandeling en discussies over de algemene gezondheid en het welzijn van het kind verwachten tijdens vervolgafspraken. Deze afspraken omvatten vaak onderzoeken naar mogelijke bijwerkingen zoals orgaanfalen of secundaire maligniteiten. Ouders moeten bereid zijn om met hun kinderen gesprekken te voeren over hun emotionele gezondheid, eventuele psychologische gevolgen en manieren om om te gaan met eventuele resterende effecten van de kankerervaring.

lees ook

Bof: Leer alles over oorzaken, symptomen en preventie

Zal het kind blijvende bijwerkingen ondervinden van de kankerbehandeling?

Overlevenden van kinderkanker kunnen aanhoudende bijwerkingen van de behandeling ervaren, ook wel late effecten genoemd. Deze kunnen variëren afhankelijk van het type kanker, de specifieke behandelingen en individuele factoren, zegt Dr. Sharma.

Mogelijke gevolgen op de lange termijn kunnen zijn:

Healthshots wellnessgemeenschap voor vrouwen

Healthshots Inner Circle Een exclusieve wellnessgemeenschap voor vrouwen

WORD NU LID

  • Lichamelijke problemen: Orgaanschade, groeiachterstand, hormonale onevenwichtigheden en verminderde vruchtbaarheid zijn veel voorkomende problemen.
  • Cognitieve en leeruitdagingen: Sommige overlevenden hebben mogelijk geheugen-, aandachts- en leerproblemen, die mogelijk hun academische prestaties beïnvloeden.
  • Emotionele en psychosociale effecten: Vanwege de emotionele tol van de kankerervaring kunnen angst, depressie en posttraumatische stressstoornis (PTSS) optreden.
  • Secundaire kankers: Bepaalde kankerbehandelingen kunnen het risico op het ontwikkelen van secundaire kankers op latere leeftijd vergroten.
  • Cardiovasculaire problemen: Bestraling en bepaalde chemotherapiemedicijnen kunnen het hart aantasten en cardiovasculaire problemen veroorzaken.
  • Endocriene aandoeningen: Hormonale onevenwichtigheden kunnen worden veroorzaakt door kankerbehandelingen en kunnen de groei, de puberteit en de algehele endocriene functie beïnvloeden.

Regelmatige vervolgonderzoeken bij een arts zijn essentieel om eventuele langetermijneffecten tijdig te kunnen monitoren en corrigeren. Dit zal vroegtijdige interventie mogelijk maken en de gezondheidsresultaten op de lange termijn voor overlevenden van kinderkanker verbeteren.

Selecteer onderwerpen die u interesseren en laat ons uw feed aanpassen.

PERSONALISEER NU

Kind vecht tegen kanker
Promoot een gezonde levensstijl om het welzijn van uw kind na de kankerbehandeling te ondersteunen. Met dank aan afbeelding: Freepik

Hoe kunnen ouders zorgen voor overlevenden van kinderkanker?

Naast een ontmoeting met de artsen kunnen ouders het volgende doen:

1. Promoties voor een gezonde levensstijl

Bevorder een evenwichtige en gezonde levensstijl, inclusief een voedingsrijk dieet, regelmatige lichaamsbeweging en voldoende slaap. Dit zal het algehele welzijn en herstel van uw kind helpen ondersteunen, zegt dr. Sharma.

2. Emotionele steun

Bied emotionele steun door open communicatie aan te moedigen en gevoelig te zijn voor de gevoelens en zorgen van uw kind. Indien nodig kunt u ook professionele hulp zoeken om met de emotionele problemen na de behandeling om te gaan.

3. Pedagogische ondersteuning

Werk samen met leraren en schoolpersoneel om eventuele leerproblemen of cognitieve uitdagingen van uw kind aan te pakken. Dit zorgt voor passende huisvesting en ondersteuning in de onderwijsomgeving.

4. Screening op late effecten

Wees alert op tekenen van mogelijke langetermijneffecten en werk nauw samen met artsen om tijdige onderzoeken en interventies te garanderen. Dit omvat het monitoren van secundaire kankers, hartproblemen en hormonale onevenwichtigheden.

5. Moedig onafhankelijkheid aan

Stimuleer de onafhankelijkheid en de zelfmanagementvaardigheden van uw kind bij de terugkeer naar het normale leven en bevorder een gevoel van controle en vertrouwen bij het beheren van zijn gezondheid.

6. Maak contact met steungroepen

Ontdek steungroepen en kom in contact met andere gezinnen die aan kinderkanker hebben geleden. Het delen van ervaringen en adviezen kan emotionele steun en praktische inzichten opleveren, zegt de deskundige.

7. Voorstanders van integrale zorg

Zet u in voor uitgebreide zorg en zorg ervoor dat uw kind gecoördineerde en multidisciplinaire ondersteuning krijgt van artsen die tegemoetkomen aan de fysieke, emotionele en educatieve behoeften.

8. Pak psychosociaal welzijn aan

Herken eventuele psychosociale uitdagingen waarmee uw kind te maken kan krijgen, zoals: Denk bijvoorbeeld aan angst of depressie, en behandel deze. Indien nodig kunt u professioneel advies of therapie inwinnen.

9. Stimuleer gezonde gewoonten bij broers en zussen

Breid de zorg voor de broers en zussen van uw kind uit door hen te helpen de impact van kinderkanker op de gezinsdynamiek te begrijpen en ermee om te gaan. Bevorder open communicatie en bied emotionele steun aan het hele gezin.

De zorg voor overlevenden van kinderkanker vereist een holistische benadering, en ouders spelen een cruciale rol bij het helpen van hun kind bij de succesvolle overgang naar een overlevingspensioen en het leiden van een gezond, vervullend leven na de kanker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *